زندگینامه حضرت آیت اللّه العظمی خویی

مرحوم آیت اللّه العظمی خویی در کتاب گرانسنگ معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال، جلد ‌23، صفحات 20‌ تا 25، خلاصه‎ای از زندگی پر برکت و شرح حال خود را به قلم تحریر در آورده است، که بخش‌هایی از متن و ترجمه‌ی آن در ادامه بیان خواهد شد: متن عربی: أبو القاسم بن علي … ادامه خواندن زندگینامه حضرت آیت اللّه العظمی خویی